کافه کارآفرین

کارت را زندگی کن

در کافه کارآفرین چه خبر است؟

استارتاپ ها

کافه های کار آفرین محلی اند برای تجمع و فعالیت استارتاپ ها، اگر شما هم یک استارتاپ دارید به سادگی می توانید با کمترین هزینه از یکی از این کافه ها برای شروع فعالیت خود استفاده کنید

صاحبان ایده

اگر شما هم ایده ای دارید، به راحتی می توانید با حضور در کافه های کار آفرین، در مورد ایده خود با سایرافراد صحبت کنید ، تیم سازی کنید و سرمایه گذار جذب کنید و در انتها استارتاپ خود را راه اندازی کنید

سرمایه گذاران

صاحبان سرمایه به راحتی می تواند در کافه های کار آفرین حضور داشته باشند. با صاحبان ایده و استارتاپ ها آشنا شوند، و برای سرمایه گذاری با همکاران آینده خود مذاکره کنند

کارآفرین ها

فعالان اکوسیستم کارآفرین ، با حضور در کافه ها به سادگی می تواند با ایده های جدید آشنا شوند ، سرمایه گذاران را ملاقات کنند و به صاحبان ایده ، استارتاپ ها و سرمایه گزاران مشاوره دهند

برخی از کافه های ما

منطقه : اصفهان | بازار چهارسو

منطقه : اصفهان | خیابان میرفندرسکی

منطقه : تهران | ونک

منطقه : شیراز | خیابان طالقانی

پیوند ها